O nama

Naše vrednosti i usmerenja

Zašto baš ABS

  Ideja datira još iz 2014. godine. Kroz par projekata, pokušali smo da ostvarimo njen cilj, a to je da se pravnim delovanjem održe vrednosti na koje pravo i upućuje, pre svega kroz oblast u kojoj smo specijalizovani, a to je trgovinsko pravo i poslovno pravo uopšte. Početne vrednosti, bile su ujedno jedne od osnovnih pravnih načela, načela savesnosti i poštenja, ali ne samo u profesionalnom smislu, već i u onom životnom, moralnom. Ako se iz današnje perspektive pogleda, kao i tadašnje, načela su propisana, vrednosti su kroz njih izražene, ali praktično malo ko veruje da je i zapravo tako. To nepoverenje ide čak do nivoa, da se stvorila sociološka slika, da se iz ispravnog i poštenog ne može stvoriti ništa. Smatramo da to nije tako, a u oblasti kojom se bavimo smo spremni da svojim postojanjem, profesionalnošću i stručnošću posvedočimo i pokažemo da je suprotno itekako moguće, samo je teže.

  Logistički tim „ABS“, je pred sebe postavio cilj, moralno koncipiran tako da je svako ko veruje u ispravne vrednosti i želi da na pošten, društveno odgovoran, transparentniji, teži, ali u isto vreme pravičniji način stvori i razvije svoj posao, dobordošao i po sopstvenom uverenju već deo nas.

  Evo kako je to moguće. Sve ideje i metodologija koju primenjujemo, nastale su kao proizvod višegodišnjeg rada u Privrednom sudu u Beogradu i analitičkog praćenja tržišta i problema, sa kojima se suočavaju svi subjekti vršioci privredne delatnosti. Ta saznanja, su kasnije usklađena, sa pre svega „Kodeksom profesionalne etike advokata“, a onda i sa drugim advokatskim aktima. Problemi su jasno diferencirani i svrstavani u kategorije prema njihovom uzroku nastanka. Kao generalni zaključak, iskristalisala se prevencija, kao daleko pošteniji i sigurniji pristup. Podsetimo, pouzdanost (sigurnost) je jedno od osnovnih načela i vrednosti trgovine generalno. Zašto pošteniji? Kada u uslovima ne tako modernog poslovanja dođe do spora pred sudom, načelno smo mišljenja, da niko nećete biti na dobitku čak i u slučaja potpunog uspeha u sporu. Trgovina je brza i ne dozvoljava tako duge rokove, kolike sudski proces zahteva. Sa druge strane, da je sve jasno definisano u odnosu strana u sporu, do spora ne bi ni došlo, a i kada bi se to dogodilo sporovi bi bili prihvatljivo kraći. Na kraju, kod površnog ili nedovoljno preciznog i neanalitičkog pristupa poslu, na sudu se može izbeći odgovornost, traženjem propusta u zakonodavnoj normativi ili u samom odnosu, što nije pošteno, a još manje je društveno odgovorno. Upravo zato mi, kao pre svega intelektualci, a onda i predstavnici advokatske profesije, koja već dugo vodi borbu za opstanak među čistim profesijama imamo odgovornost i potrebu da svoja znanja primenimo na ljudskiji, pošteniji i profesionalniji način. To je preventivno delovanje. Kod takvog pristupa, učestvujemo u građenju daleko odgovornijih privrednih subjekata, povoljnijih uslova poslovanja generalno, što se sve odražava na harmonizaciju društvene zajednice u kojoj živimo. Time, duboko verujemo, ispunjavamo kako svoj profesionalni, tako i onaj drugi i verovatno bitnij, ljudski zadatak.