Novosti i objave

Novosti i objave

  Vrlo smo ponosni što smo kao tim našli vremena i prostora da se pozabavimo društveno odgovornim tememam, naravno onih iz ugla naše struke, a u skladu sa specijalizacijom koja, pod pretnjom neskromnosti, našem timu ne nedostaje. S tim u vezi, teme i tekstove koje ćemo postavljati imaju za cilj da edukuju i pouče ljude kojima su odredjena prava uskraćena ili znatno svedena. Dakle, ni jedan tekst nema nikakvu političku ili kakvu drugu konotaciju sem pravne. Ono u čemu svi vi koji pročitate naš tekst ili tekstove možete da doprinesete je pronalaženje tema koje mogu biti od pomoći široj ili užoj društvenoj zajednici kojoj pripadamo. Budite slobodni, da nam se obratite sa bilo kojim pitanjem ili predlogom a mi ćemo se potruditi da ga pažljivo pročitamo i na isti način odogovorimo, a nadamo se i time zadovoljimo vaše potrebe

  Teme će biti podeljene u dve grupe, "Novosti" i "Objave."

  1. "Novosti" bi trebalo da predstavljaju aktuelne normativne promene koje utiču na naše društvo na različite načine i u različitim pravcima. Kod ovakvih tema, pokušaćemo da budemo što pragmatičniji i konktretiniji u smislu posledica koje date promene donose, to jest kakav je njihov uticaj na odredjenu društvenu zajednicu ili grupu. U tom smislu iznećemo i pohvale i kritike na račun efekata promena, ali isključivo iz perspektive i pera pravnika.

  2. "Objave" Su teme koje imaju i naučnu težinu i koje mogu biti zanimljive, a svakako i edukativne. Tekstovi u "Objavama" neće biti vezani za aktuelnosti i biće pisani drugačijim stilom u odnosu na sadržinu "Novosti." Stoga, mišljenja smo da će ovi tekstovi najpre biti lako razumljivi od strane onih kojima bavljene pravnom nije životni poziv, a samim tim će i njihova primenljivost biti na višem niovu.

  Nadamo se da će svaki ovde napisan pasus nekome pomoći, čime je dakle ispunio i svoj primarni cilj.

  Predlog teme koju želite "otvoriti" možete nam uputiti ovde, uz obavezni izbor usluge "teme."